Sundsvall

Ingen nedgrävning av järnväg

Det verkar inte bli någon nedgrävning av järnvägen i Sundsvall. Projektet finns inte med på den lista som de statliga verken överlämnar till regeringen i september.

Anledningen är att det inte finns tillräckligt med pengar.