Rötrester från biogasproduktion kan sprida smitta

Den pastörisering av animaliskt avfall som som görs i samband med biogasproduktion räcker inte till för att ta död på alla bakterier som kan finns i rötresterna. Rötgasrester bör därför inte spridas på betesmark.

En avhanding vid Sveriges lantbruksuniversitet visar att de sporbildande bakterierna finns kvar efter pastöriseringen kan orsaka allvarliga sjukdomar hos djur om rötresterna sprids på betesmark.

Veterinär Elisabeth Bagge som ligger bakom avhandlingen säger till Vetenskapsradion att bakterierna även överlever rötningen vid biogasproduktionen och därför inte bör spridas på mark där djur betar.

Hon tillägger att bakterierna kan finnas i vanligt gödsel också men att spridningsrisken är större när man använder rötrester ifrån biogasanläggningar, det här eftersom avfallet blandas från olika gårdar och sen sprids ut.

Jordbruksverket rekomenderar inte att sprida rötresterna på betesmark, det finns dock inget förbud emot det.