Cancerstudier i eget intresse

Nästan en tredjedel av alla publicerade cancerstudier har inbyggda intressekonflikter där forskarna själva har ett ekonomiskt intresse i de forskningsresultat som publiceras. Det hävdar cancerforskare vid University of Michigan i USA.

Forskarna har gått igenom drygt femtonhundra forskningsstudier som publicerats i sju av de mest prestigefyllda vetenskapliga tidskrifterna.

Det kan handla om att en studie har finansierats av ett läkemedelsbolag - eller att någon av rapportförfattarna själv är anställd av ett företag med ett ekonomiskt intresse i frågan.

I studier där den här typen av bindningar finns tenderar också resultaten att bli mer positiva - vare sig det handlar om medveten eller omedveten påverkan, enligt forskarna.