Felaktiga utbetalningar minskar kraftigt

Felaktiga utbetalningar, där en person fått till exempel både a-kassa och sjukpenning har minskat kraftigt.

Trenden är att de felaktiga utbetalningarna minskar, säger Tomas Höglund, chef för kontrollfrågor på Försäkringskassan.

– När det gäller vårt samarbete med a-kassorna, just vårt elektroniska informationsutbyte, så ser vi att de minskar. Från 2003 då de infördes, fram till i dag, säger Tomas Höglund.

I pengar mätt har de felaktigt utbetalade a-kasseersättningarna minskat från 50 miljoner kronor 2003 till 12 miljoner förra året, en minskning med tre fjärdedelar.

De felaktiga utbetalningarna till personer som samtidigt fått både a-kassa och studiemedel halverades förra året från fyra till två miljoner kronor.

Men för att fusk och andra felaktigheter ska undvikas måste handläggarna på myndigheterna i dag hämta de flesta uppgifterna manuellt, säger Tomas Höglund, på Försäkringskassan.

– Det handlar om är att handläggaren måsta klicka på en knapp i sitt ärendehanteringssystem som då gör att frågan ställs mot a-kassornas system, och så får man tillbaka svaret i realtid.

A-kassornas samorganisation, SO, där Sveriges 32 a-kassor ingår, menar att det är svårt att minska de felaktiga utbetalningarna ytterligare, utan att införa ett helt automatiskt system. 

Ett automatiskt system skulle kunna larma om en person var på väg att få utbetalningar från flera håll.  Där behöver inte en tjänsteman ta fram uppgifterna, säger kanslichefen på A-kassornas samorganisation, Melker Ödebrink.

– Jag tror att det skulle underlätta i väldigt stor utsträckning. Vi önskar att man ska undvika felaktiga utbetalningar så långt som möjligt, säger Melker Ödebrink.

Försäkringskassan hade planerat att redan under förra året införa ett helt automatiskt system. Tomas Höglund håller med om att det skulle minska de felaktiga utbetalningarna ytterligare.

Men Försäkringskassans omorganisation har bidragit till att automatiken skjutits på framtiden.

– Det handlar om prioriteringsfrågor. It-utveckling är dyr att göra och vi måste alltid ställa den utvecklingen mot andra saker som behöver göras inom myndigheten, säger Tomas Höglund.

Försäkringskassan har inte ens räknat på vad ett automatiskt system skulle kosta. Men a-kassornas samorganisation menar att ett nytt system bör införas så snart som möjligt.

– Det kommer att medföra att det blir mycket färre utbetalningar, säger Tomas Höglund på Försäkringskassan.

Catarina Friskman
catarina.friskman@sr.se