"Ogenomtänkt EU-direktiv" varnar Säpo

När regeringen inför EU-direktivet Inspire om geografiska uppgifter finns risken att känslig information blir tillgänglig. Till exempel uppgifter som kan användas vid planering av terroristattacker, varnar Säpochefen Anders Danielsson.

Det kan handla om uppgifter om kraftverk, oljecisterner, reningsverk och annat skriver Sydsvenskan.

Inspire-direktivet innebär att EU:s medlemsstater måste göra geodata elektroniskt tillgängligt för allmänheten, bland annat i syfte att stärka miljöskyddet.

Anders Danielsson tycker inte att regeringen har funderat tillräckligt över hur uppgifterna skulle kunna användas av någon som vill skada svenska intressen.