LÄNET/SVERIGE

Länet föregångare i kamp mot GMO

Jämtland är det första länet i Sverige som utropat sig till ett gmo-fritt län utan genmodifierade grödor. Ett viktigt beslut i landstinget som gjort intryck på beslutsfattare även i andra län.