Mönsterås

Hemmet borde inte ha öppnats

Behandlingshemmet Carl Bobergsgården i Mönsterås som hårt kritiserats för sin tillsyn och säkerthet, efter det att en 13-årig flicka tagit sitt liv, borde inte ens ha öppnats med sin nuvarande behandlingsform.

>

Det yttrade tjänstemän på Mönsterås kommun och länsstyrelsen redan innan hemmet öppnat.

År 2001, alltså innan behandlingshemmet Carl Bobergsgården i Mönsterås öppnat, så påpekade den dåvarande Individ och familjeomsorgschefen i Mönsterås kommun att behandlingen var alldeles för bred och ospecifik, och att det fanns uppenbara risker för vårdkvaliteten.

IFO-chefen påpekade bland annat riskerna med att behandla killar och tjejer ihop, det breda åldersspannet mellan ungdommarna, men också att blanda kärnverksamheten med personer med akuta behandlingsbehov. IFO-chefen föreslog istället att det skulle vara önskvärt att verksamheten skulle riktas mot en mer avgränsad grupp med ett mer definierat och sammanhållet vårdbehov.

Men trots detta, ställde sig en majoritet i socialnämnden sig positiv till att öppna behandlingshemmet.

Socialnämndens ordförande och centerpartisten Birgitta Pettersson, var en av dem som röstade för beslutet och hon säger till Sveriges Radio Kalmar att de tyckte att hemmet skulle få en chans att visa vad det gick för. Men menar också att det som har hänt är mycket beklagligt.

I länsstyrelsens yttrande till Carl Bobergsgården och verksamhetsföreståndaren Curt-Rune Roos, betonar länsstyrelsen vikten av att det måste finnas möjlighet att placera både pojkar och flickor på ett sådant sätt att störningar ej uppstår. Men åtta år senare tar en flicka livet av sig, efter upprepade bråk med två pojkar.

Anders Nyberg
anders.nyberg@sr.se

fredag 8 maj 2009
fredag 8 maj 2009
fredag 8 maj 2009
torsdag 7 maj 2009
torsdag 7 maj 2009