landskrona

Kameraövervakning kan begränsas

Justitiekanslern, JK, ogillar att Landskrona Bois fått överta kommunens tillstånd för kameraövervakning på Idrottsplatsen. JK vill nu begränsa klubbens möjlighet att använda kamerorna.

Justitiekanslern vill begränsa möjligheterna för Landskrona BOIS att övervaka sina matcher med kamera.

Klubben har fått ta över det tillstånd till kameraövervakning som kommunen hade för Idrottsplatsen och har dessutom fått lov att kameraövervaka matcher i Superettan.

Men Justitiekanslern tycker att övervakningen bara ska ske vid högriskmatcher och dessutom bara tre timmar före och efter matcherna. Därför överklagar JK tillståndet till Länsrätten i Skåne.