Biogasbussarna ger lite effekt

Örebro kommuns satsning på biogasbussar är bara en droppe i havet för att nå målet på en minskning med 40 procent av  koldioxidutsläppen.

Utsläppen från stadsbussarna väntas minska med ungefär 4 000 ton, men totalt har kommunen som mål att minska utsläppen med 280 000 ton inom 11 år.

Kommunen skrev in det nya målet i budgeten förra året. År 2020 är det tänkt att minskningen av utsläppen ska vara gjord, men Per Elvingson, klimatstrateg vid kommunen, tror att det kan bli svårt.

- 40 procent kan vi inte nå bara med lokala åtgärder. Vi räknar med att det kommer att stödjas av beslut på nationell nivå, till exempel beskattning.

Han påpekar också att börja köra biogasbuss bara är en liten åtgärd mot utsläppen då trafiken i sig står för en tredjedel av utsläppen, och att stadsbusstrafiken bara är en liten del av trafiken i Örebro.

Veronique Slottberg
veronique.slottberg@sr.se