Anställningsskyddet behöver luckras upp

Hallandscentern hade velat ha en större förändring av lagen om anställningsskydd, LAS, än den som partistämman tagit beslut om.

Stämman sa på fredagen ja till en Mini-LAS som helt slopar turordningsreglerna för småföretag.

Men bland andra ungdomsförbundet ville helt avskaffa lagen och hallandscenterns ordförande Harld Lagerstedt säger att hallandscentern hade velat böjra med ett blankt papper för att göra en större omarbetning av anställningsskyddet.