Höjd säkerhet kring Peter Hultqvist

Den socialdemokratiska riksdagsmannen Peter Hultqvist från Borlänge har utsatts för hotfulla händelser vid upprepade tillfällen. En person har uppträtt så störande att riksdagens säkerhetsenhet har kopplats in.

Riksdagens säkerhetschef Lennart Gustavsson bekräftar att de har ett ärende som pågår som rör riksdagsmannen Peter Hultqvist. Han säger de av princip inte kommentera enskilda ärenden men att de ser allvarligt på den här typen av incidenter som drabbar förtroendevalda.

– Det är lika oacceptabelt att en förtroendevald blir utsatt för våld och hot som att den som jobbar inom socialtjänsten eller andra våldsutsatta yrken blir det, säger Lennart Gustavsson.

Riksdagsförvaltningens säkerhetsenhet får in ärenden som kan handla om att en person blivit utsatt för olika typer av påtryckningar via brev eller SMS.

– Det kan handla om angrepp vid offentliga möten, skadegörelse i bostaden, säger Lennart Gustavsson som tillägger att trakasserier via internet ökar, dår man hänger ut enskilda på olika sätt.

Vad kan ni göra?
– Vi samverkar både med lokala polismyndigheter och säkerhetspolisen, säger Lennart Gustavsson.

Johannes Rosendahl
johannes.rosendahl@sr.se