Valborgsbesök på akuten

Valborgsfyllan ledde till en kraftig ökning av patienter på akutmottagningen på Aklademiska sjukhuset i Uppsala i år.

Dubbelt så många patienter besökte akuten, jämfört med ett vanligt dygn. Både under Valborgsmässoafton och första maj uppsökte cirka 80 skadade personer akutmottagningen, jämfört med 35-40 skadade ett vanligt dygn. Det visar färsk statistik från sjukhuset.

Av de dryga 80 patienterna fanns alkohol med i bilden hos 53 stycken. Sju personer sökte vård för alkoholrelaterade skador medan 14 personer var förgiftade av alkohol eller tabletter. Och i 12 fall handlade skadorna om misshandel.