13-årig flicka tog sitt liv

Kritik mot att hemmet öppnade

Redan innan behandlingshemmet Carl Bobergsgården öppnades för några år sedan så fanns det farhågor bland tjänstemän på länsstyrelsen och kommunen om att hemmet inte borde ha öppnats med sin nuvarande behandlingsform. Trots det gavs tillstånd till verksamheten.

2001, innan behandlingshemmet Carl Bobergsgården i Mönsterås öppnat, så påpekade den dåvarande individ och familjeomsorgschefen i Mönsterås kommun att behandlingen var alldeles för bred och ospecifik och att det fanns uppenbara risker för vårdkvaliteten.

IFO-chefen påpekade bland annat riskerna med att behandla killar och tjejer ihop, det breda åldersspannet mellan ungdomarna och att blanda kärnverksamheten med personer med akuta behandlingsbehov.

Men trots detta, ställde sig en majoritet i socialnämnden sig positiv till att öppna behandlingshemmet.

– Så såg vår IFO-chef på det hela, vi tyckte att det skulle få en chans att visa vad det gick för. Det är mycket beklagligt det som nu har hänt, säger socialnämndens ordförande och centerpartisten Birgitta Petersson.

I länsstyrelsens yttrande till Carl Bobergsgården och verksamhetsföreståndaren Curt-Rune Roos, så betonar länsstyrelsen vikten av att det måste finnas möjlighet att placera både pojkar och flickor på ett sådant sätt att störningar ej uppstår. Men åtta år senare tar en flicka livet av sig, efter upprepade bråk med två pojkar.

Anders Nyberg, SR Kalmar
anders.nyberg@sr.se