Försvarsproetser mot östgötaflytt

Planerna på att flytta stora delar av försvarets verksamhet i Ronneby och Luleå till Östergötland möts nu av protester. Kommunalrådet i Luleå och chefen för flygbasbataljonen F21 anser att en flytt till Malmen och Kvarn skulle försämra försvarets möjlighet att verka i Norra Sverige.

Man menar även att det strider mot alliansregeringens löfte att inte förändra försvarets grundorganisation förr än tidigast efter nästa val.

Det är basbataljonerna på F21 och Luleå och F17 i Ronneby som föreslås flytta till Malmen i Linköping och Kvarn i Motala.