karlskrona

Privat renovering för Saltöhempengar upprör

Skatteverket har klara bevis på att Saltöhems före detta vd, Peder Feinberg och styrelseledamoten Joakim Klingefjord, renoverat sina privata villor och låtit Saltöhem stå för kostnaderna.

Båda förnekar att de lurat bolaget på pengar. Men enligt den granskning som gjorts har de båda låtit Saltöhem stå för över 15 miljoner kronor i renoveringskostnader.

Har följt hela förloppet
– Det är genom att gå in i underentreprenörernas projektredovisning som man kan se vad de här pengarna har använts till för renoveringar, säger skattekontrollchef Alf Pettersson.

Utredningen som skattemyndigheten gjort visar alltså tydligt vad som gjorts och vem som har betalat. 

Boende upprörda
Det har gjorts försök att dölja att pengar har gått till de två delägarnas privata renoveringar genom att ange fiktiva byggarbeten inom Saltöhem-projektet.

De boende i Saltöhems hus i Karlskrona, som Sveriges Radio har pratat med, är upprörda.

– Skamligt! säger Jan Arnvaller.

Läs också:

Milan Djelevic
milan.djelevic@sr.se