Risk för brist på maskinförare i skogen

Skogsindustrin riskerar att snart stå utan maskinförare. Anledningen är att endast åtta elever har sökt till skogmaskinsutbildningen vid naturbruksgymnasiet i Kalix.

Yrkesrådet för skogsutbildningen har nu träffats för att göra ett åtgärdsprogram. Krister Berglund på SCA sitter med i yrkesrådet som har diskuterat ett antal åtgärder för att marknadsföra skolan och skogsnäringen. Han säger att branschen har ett program för att bland annat hjälpa elever så att de får praktik ute i skogen och för att de som anställer förare som är nyutbildade från skolan ska få ett ekonomiskt stöd.

- Det är många gånger det problemet att eleverna inte är fullt yrkeskunniga när de kommer ut från skolan, utan det krävs en träningsperiod innan de är fullt duktiga maskinförare till exempel, säger Krister Berglund om varför ett ekonomiskt stöd är bra.

Det finns 24 platser till skogsmaskinutbildningen i Kalix. Idag finns 8 anmälda elever. Men 94 procent av de som går utbildningen får jobb, och nu väljer skolan att förlänga ansökningstiden under maj.

Reine Sundkvist, SR Norrbotten
reine.sundkvist@sr.se