västerås

Bröder får inte mer pengar för galna ko-sjukan

Ägarna till den gård i Västerås där galna ko-sjukan först hittades i Sverige får inte den ersättning de har begärt från staten. Det står nu klart sen regeringsrätten beslutat att inte pröva fallet.

Bröderna Kihlin som äger gården hade begärt 120 000 kronor, men de får nöja sig med de 26 000 kronor som jordbruksverket har beviljat sen tidigare.

De hade motiverat sin begäran med att det blev så mycket merarbete på gården efter all uppmärksamhet från bland annat media, vilket ledde till merkostnader. De vidtog även andra åtgärder, som att byta halm oftare än vanligt.

Men någon ersättning enligt epizootilagen för detta får bröderna inte.