TROSA

"Inte självklart att man ska rösta"

I helgen drar kampanjandet inför EU-valet igång på allvar. På Europadagen sjösattes dessutom Regionförbundet Sörmlands informationssatsning ”Du & EU” där alla Sörmlands kommuner deltar. Men nu kommer en oväntad brasklapp från den politiker som ligger högst av alla sörmländska EU-kandidater. Junilistans andranamn, Björn von der Esch från Västerljung, tycker inte alls att det är självklart att man ska gå och rösta den 7 juni.

– Framför allt så tycker jag att man gör fel när man säger att man måste gå ut och rösta. Det är ju farligt att folk röstar om de inte vet vad de röstar på, säger Björn von der Esch.

Björn von der Esch menar att den allmänna samstämmigheten i Sverige idag om att valdeltagandet måste bli betydligt högre än de låga 38-procenten 2004 inte alls är så självklar. I hans ögon är det snarare en slags strategi för att politikerna själva ska kunna hävda att de har större legitimitet än de i själva verket kanske har.