Många invandrare väntar på svenska medläsare

Röda Korsets projekt Medläsare där en svensk och invandrare möts och läser lokaltidningarna tillsammans har lockat många invandrare, men desto färre svenskar är redo att ställa upp som medläsare.

Över 70 invandrare i Luleå väntar på att få någon som läser tidningen med dem. Idag är bara 20 par igång och läser tillsammans.

Britta Fahlgren, pensionerad luleåbo, och Shahnaz Aghaiemeibodi från Iran och luleåbo sedan 10 månader har träffats fyra gånger hittills. En timme i veckan. Och för Sharnaz Aghaiemeibodi har det redan gett resultat.

- Jag läser mer och förstår bättre än tidigare, säger hon.

Britta Fahlgren säger att hon tycker att det är spännande att träffa människor från andra kulturer.

- Det har jag alltid tyckt om. Så jag tycker det är skoj. Jag lär mig också. Jag rekommenderar andra att göra likadant, absolut.

Medläsarparen matchas så att deras intressen ska stämma någorlunda och man träffas sammanlagt 10 gånger. Men det har varit trögt att få de svenskspråkiga att ställa upp, medan kön av invandrare växer och nu är uppe i över 70 stycken.

- Vi svenskar måste också våga engagera oss lite mer. Jag tror också att svenskarna kommer att komma när man börjar känna att det inte är mer än en timme, och man mörker hur mycket glädje det finns i de här mötena som sker varje gång, säger Helen Hugosson som är projektledare för projektet med medläsare på Röda Korset.

Helene Alm, SR Norrbotten
helene.alm@sr.se