p3 nyheter - Pirate Bay-rättegången

”Är inte en lobbyorganisation”

Uppdaterad 17:00
Rättegången om The Pirate Bay måste tas om tycker flera experter, efter att P3 Nyheter tagit fram nya uppgifter om domaren.

Två av de upphovsrättsföreningar han är med i har internationella huvudorganisationer som jobbar aktivt för hårdare lagstiftning på upphovsrättsområdet.

Men ordföranden för svenska ALAI säger att det inte är en lobbyorganisation.
säger Jan Rosén.

Det skriver föreningens ordförande Marianne Levin i ett mejl till P3 Nyheter.

Olle Ekstedt, fd chef för hovrätten i Skåne och Blekinge, tycker att rättegången ska tas om.

Läs intervjuerna med:


Rektorn för Domstolsakademin

Domaren i Pirate Bay-målet, Tomas Norström, är medlem i Svenska föreningen för upphovsrätt och han sitter i styrelsen för Svenska föreningen för industriellt rättsskydd .

Både SFU och SFIR är svenska avdelningar av två större internationella organisationer, som heter ALAI och AIPPI. I stadgar och resolutioner kan man se att organisationerna företräder upphovsrättsinnehavarna och jobbar för att deras intressen ska bli tillgodosedda. Så här står det t.ex. i AIPPI’s stadgar:

”The objective of AIPPI is to improve and promote the protection of intellectual property on both an international and national basis. It pursues this objective by working for the development, expansion and improvement of international and regional treaties and agreements and also national laws relating to intellectual property.”

Men det är inte bara stadgar och resolutioner som visar att de båda föreningarna tar ställning. Även presidenterna i ALAI, som SFU är en del av och AIPPI, där SFIR ingår är tydliga med vad organisationerna står för.


Thierry Mollet-Vieville, president of AIPPI:

Vilka representerar AIPPI?

- Alla som jobbar med och är intresserade av immaterialrätt.

Så AIPPI representerar rättighetsinnehavarna?

- Ja, och deras advokater.

Vill ni ha hårdare straff och högre böter för upphovsrättsbrott?

- Ska man ha upphovsrätt så måste man kunna se till att folk följer lagen. Ju hårdare straff desto värdefullare är upphovsrätten. Vi försöker kämpa mot intrång i upphovsrätten och piratkopiering.

Om man är medlem i den svenska gruppen(SFIR), så är man alltså också med i AIPPI?

- Ja.

Och som medlem står man bakom vad AIPPI tycker?

- Ja.


Victor Nabhan är ordförande för ALAI som SFU är en del av:

Så ALAI företräder rättighetshavare mot alla som vill inkräkta på de rättigheter?

- Ja, jag skulle säga att vi mestadels ägnar oss åt att försvara upphovsmännens intressen, säger Victor Nabhan.

Är det rättvist att säga att ALAI är en lobbyorganisation?

- Delvis ja. När ny lagstiftning är på gång, kommenterar ALAI lagförslaget. Så i den meningen blir vi en lobby-grupp. Detta är en av våra uppgifter. Vi försöker så mycket vi kan att ta till vara upphovsmännens individuella intressen.

Vad tycker du om domen i Pirate Bay-målet? Var du glad över att höra det?

- På ett sätt ja. Man ska betala för vad man använder.

Presidenten för medlemmarna i ALAI och SFU säger alltså att organisationen delvis är en lobbyorganisation och att de försöker påverka när nya lagar är på gång. Och man har också antagit resolutioner mot fildelning.

”ALAI deems that, in light of the international treaties, the practice of file exchanges through their making available to the public (P2P or peer-to-peer) cannot fit within an exception or limitation to the rights of authors and neighboring rights holders.”

När det gäller domen i Pirate Bay-målet så säger presidenten Victor Nabhan att den var viktig för att få slut på fildelningen.

Hur viktigt är det att TPB-grundarna är dömda?

- Det är principiellt viktigt. Det behövs beslut som det här för att få slut på denna trend.

Du är ordförande i ALAI. Är dina åsikter ALAI’s uppfattning?

- Ja.

Har den svenska gruppen samma uppfattning?

- Absolut.

Och de svenska medlemmarna bör också ha samma uppfattning?

- Åtminstone borde det ha det.

Med andra ord så säger presidenten för ALAI att hans åsikter delas av SFU och att medlemmarna i alla fall borde hålla med honom.


Flera experter säger nu att de nya uppgifterna betyder att målet måste tas om i tingsrätten.

Och det betyder att hovrätten måste återförvissa målet för förnyad handläggning i tingsrätten, säger Eric Bylander som är lektor i processrätt vid Handelshögskolan i Göteborg.

Vi har också pratat med högt uppsatta domare, som vill vara anonyma, och som tycker att de nya uppgifterna innebär att domaren är jävig, och att målet måste tas om.

- Det är oerhört graverande. Det här är jäv, säger en domare som vill vara anonym.

Domaren i Pirate Bay-rättegången Tomas Norström säger så här om de nya uppgifterna.

- Jag har inte andra kommentarer än de jag tidigare har gjort. Jag har gjort min jävsprövning i målet. De åtalade har överklagat domen och gjort jävsinvändning och det är nu för hovrätten att pröva den frågan och då vill inte jag i nuläget göra några ytterligare kommentarer.

Martin Jönsson
martin.jonsson@sr.se

Thorbjörn Carlsson
thorbjorn.carlsson@sr.se