Brott mot barn utreds för långsamt

En stor del av förundersökningarna där brottsoffret är underårig, bedrivs inte så snabbt som de borde. Det anser Rikspolisstyrelsen efter att ha inspekterat fem polismyndigheter i landet för att kontrollera hur de hanterar brott mot barn.

Polismyndigheten i Örebro är en av de granskade myndigheterna.
Vid polisen i Örebro län tar det ibland en vecka innan handläggaren får ärendet på sitt bord, vilket kan vara en förklaring till att den rekommenderade tidsfristen inte hålls.
Rikspolisstyrelsen anser att det inte är acceptabelt att det tar så lång tid att administrera ett ärende. Rikspolisstyrelsen hoppas att hanteringen blir bättre då verksamheten i Barnahus kommer igång.
Metoden Barnahus är ett sätt att ge barn som utsatts för våld eller sexuella övergrepp ett barnvänligt och rättsäkert bemötande.