Tufft för stålföretagen

Stålföretagen drabbas hårt i den ekonomiska nedgången. 13 500 personer har varslats om uppsägning på stålföretag i Sverige sen i augusti förra året. Av dem har 583 personer vaslats i Örebro län.

Det visar en sammanställning av Arbetsförmedlingens statistik som Sveriges Radio har låtit göra.
Anledningen är att behovet av stålprodukter har minskat i världen i och med lågkonjunkturen.