Rädda grisen!

Kvällspasset och Morgonpasset har ett gemensamt mål - att rädda grisen. Eller snarare att förbättra grisars anseende världen över.

Vilket är ditt bästa grisminne? Din vackraste grisbild? Din varmaste grisvänskap?

Hör av er. Nu.

/H