Universitet

Studenter vill ha bättre mångfald

Mångfalden på landets universitet och högskolor är inte så bra som den skulle kunna vara. Sveriges Förenade Studentkårer, SFS, har därför i en ny rapport lämnat flera förslag på hur mångfalden ska kunna förbättras.