Östvärmland

Järnvägen Kristinehamn-Nykroppa ska få eldrift

Nu pekar allt mot att järnvägen mellan Nykroppa och Kristinehamn kommer att kunna trafikeras med eldrivna lok i framtiden, i stället för som nu med dieseldrivna lok.

Banverket utreder möjligheten att elektrifiera sträckan, vilket skulle utöka möjligheterna för godstrafik att ta sig via Sveriges inland ner till knutpunkten Kristinehamn.

Projektering och finansiering är klar och till sommaren är det meningen att samrådsmöten ska äga rum.

- Arbetet med elektrifieringen bör kunna inledas nästa år, säger Henrik Berger pressinformatör på Banverket.