Granskning av inställda rättegångar

Riksrevisionen ska utreda vad man kan göra åt problemet med att så många rättegångar ställs in. Storstadsområdena drabbas mest av inställda förhandlingar.

Flest andel inställda brottsmålsrättegångar i landet, 29 procent hade Stockholms tingsrätt förra året, samma siffra för hela landet ligger på 22 procent. Det  hela leder bland annat till ökade kostnader, problem med rättssäkerheten samt minskat förtroende för domstolarna. Riksrevisionen ska nu därför granska hela den process som leder fram till rättegång i tingsrätterna.