Östersjöstrategi presenteras i Visby

Orenade utsläpp från Östersjöns fartygstrafik är en de frågor som diskuteras när Östersjökommissionens generalförsamling samlas i Visby.

Avlopp och så kallat gråvatten som går rakt ut i havet, är relativt enkelt att åtgärda och skulle innebära en stor förbättring av vattnet i Östersjön.

Under det svenska ordförandeskapet i EU kommer den kommande Östersjöstrategin vara ett prioriterat projekt. EU-kommissionen lägger fram sitt förslag i juni, men redan nu kommer strategin att presenteras i Visby.

Östersjökommissionen, ett internationellt samarbetsforum för regioner kring Östersjön, är en del av organisationen Conference of Peripheral Maritime Regions, CPMR.