vetlanda

Familj JO-anmäler kommunen

En familj från Vetlandatrakten upplever sig kränkt av socialen i kommunen och har gjort en anmälan till Justitieombudsmannen, JO, som nu ska granska vad som hänt.

Det hela började med att rektorn på barnens skola anmälde sin oro över att barnen inte hade det bra till socialtjänsten.

Det var förra våren, i september lades utredningen ned med motiveringen att det handlade om missförstånd.

Men inte förrän sex månader senare fick Vetlandafamiljen papper på att utredningen var nedlagd.

Socialtjänsten i kommunen ska nu förklara för JO varför det dröjt så länge. Familjen menar också att socialen uppträtt kränkande under utredningen.