SÖRMLAND

Tågförseningar ska halveras

Banverket har som mål att halvera förseningstimmarna i Stockholm och Mälardalen till år 2010. Drygt hälften av de åtgärder mverket planerat för att minska förseningarna har nu blivit verklighet.

Det handlar bland annat om växelbyten och fler mötesstationer som ska minska förseningarna, bland annat vid Grundbro och Barva.

I förra veckan kunde vi berätta att samtliga sörmländska riksdagsledamöter varnar för att tågförseningarna mellan Sörmland, Östergötland och Stockholm kommer att bli ännu värre i framtiden om inte mer görs från Banverkets sida.

Politikerna vill bland annat att nya spår byggs och att planerna för Ostlänken, en höghastighetsbana som planeras genom länet, tar fart.

Men enligt Banverket har de mindre förändringar de nu genomfört redan gett resultat.