Hög arbetslöshet bland somalier

Där är somalierna den grupp som haft svårast att komma in i det svenska samhället, främst om man ser till hur situationen ser ut på arbetsmarknaden. Knappt 18 procent har ett arbete.

I Radio Göteborgs serie om de fem största utomnordiska invandrargrupperna i Göteborg ska det nu handla om somalier.

I Göteborg så bor det cirka 3000 somalier och i hel Sverige omkring 22 000. Här i Göteborg bor de flesta i stadsdelarna Lärjedalen och Bergsjön.

Bland alla invandrargrupper är somalierna den gruppen med störst arbetslöshet.

Said Abdullahi som arbetar inom störningsjouren i Göteborg tycker att det är svårare för somaliska kvinnor att få jobb än för somaliska män.

– Männen kan välja vilken typ av jobb som helst men de flersta av våra kvinnor jobbar inom äldreomsorgen. Det är deesutom en mycket liten del av dem som har ett jobb.

Han tycker ändå att det blivit bättre om man jämför med tre-fyra år bakåt i tiden.