Citybanan

Avtal försenas

De kommuner och landsting som lovat att vara med och finansiera Citybanans dragning genom Stockholm, hinner inte skriva på det framförhandlade avtalet innan tidsfristen går ut den 1 juli. Det är tänkt att kommuner och landsting i vårt län ska betala 185 miljoner kronor till Citybanan.

Skälet är att den kommunala redovisningslagen måste ändras för att kommuner och landstingen ska kunna delta ekonomiskt i projektet. Det konstaterar ordföranden i den delegation som förhandlat fram medfinansieringen. Han föreslår att avtalet ändras så att alla parter ska ha skrivit på senast den 30 november.