Mark

Jättelik vindkraftspark tar form

Göteborg Energi går vidare med planerna på att bygga 20 vindkraftverk på Lygnersvider utanför Sätila.

I början av juni kallar energiföretaget till ett möte i Sätila för att informera om planerna, och om processen fram till en eventuell byggstart.

Nästa måndag öppnar också en utställning om vindkraft på Sätila bibliotek.