Västra Götaland

Skatten för sjukvård höjs inte

De styrande partierna i Västra Götaland föreslår ingen skattehöjning nästa år. Det stod klart idag när S, FP och C presenterade sin budget.

Ekonomin ska klaras genom sparade reserver. Färre anställda kan det bli, men uppsägningar ska inte behövas, enligt regionstyrelsens ordförande Roland Andersson (S).

I den ekonomiska kris som även nått Sverige drabbades Västra Götaland tidigt med varsel och stora omställningar i näringslivet som följd.

Den snabbt ökande arbetslösheten gör att skatteintäkterna minskar kraftigt, vilket gör att många kommuner ställs inför hårda besparingskrav.

Regionen tappar 4,5 miljarder kronor i skatteintäkter de kommande tre åren.

Men någon skattehöjning blir det alltså inte, enligt det budgetförslag som Västra Götalandsregionen i dag presenterade.

De kommande årens stora budgetunderskott kommer i stället att tas av egna sparade pengar, det så kallade egna kapitalet.

– Vi använder de goda årens resultat för att täcka kommande underskott, för att behålla fortsatt hög nivå i välfärden och något mildra krisens effekter för enskilda och familjer, säger Roland Andersson (S), regionstyrelsens ordförande, enligt ett pressmeddelande från majoriteten.

Moderata regionrådet Johnny Magnusson skriver å sin sida att den styrande majoriteten sparar för mycket på vården.

– Det är visserligen klokt av (S)-majoriteten att inte höja skatten utan använda de pengar som genererats under goda tider. Men (S)-majoritetens budget innebär minskade resurser till sjukvården och de lokala Hälso- och sjukvårdsnämnderna.

Pressmeddelande från den styrande majorieteten:

Moderaternas pressmeddelande: