Häktade tvingas ta gamla läkemedel

De intagna på landets häkten får gamla läkemedel som den vanliga sjukvården slutat använda sedan många år. Det här strider mot de internationella avtal som Sverige skrivit på. Avtal som säger att fångar på häkten och fängelser ska ha rätt till samma vård som alla andra.

Gunilla Bergeren är departementssekreterare på justitiedepartementet.

– Den säger att de ska ha möjlighet att få sjukvård på samma sätt som du och jag.

Det ska inte vara någon skillnad där?

– Nej, säger Gunilla Bergeren.

Det ska alltså inte vara någon skillnad, men det är det. Kriminalvården beskriver häktena som Sveriges största avgiftningsinstitution. Men när missbrukarna avgiftas inlåsta i en häktescell får de mediciner mot sina abstinensbesvär som den vanliga sjukvården har slutat att använda.

I den svenska vården har läkemedlet Subutex använts vid heroinavgiftningar i snart tio år. Men inom kriminalvården används istället ett äldre läkemedel som heter Catapresan.

Christian Simonsberg är överläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och specialist på avgiftningar. Så här säger han om Catapresan som alltså är det läkemedel som Kriminalvården använder.

– Generellt sätt så är ju det ett synnerligen inaktuellt preparat idag.

För att de andra är bättre?

– Ja, de andra ger mycket effektivare lindring av de här väldigt sällan farliga symtomen, synnerligen plågsamma, svåra att uthärda då, säger Christian Simonsberg.
 
Det bolag som tillverkar Catapresan skrev 2005 till Läkemedelsverket och bad att få avregistrera tabletten. Bolaget ville inte längre att det skulle vara ett så kallat godkänt läkemedel och stå med i Fass. Idag måste läkare som vill skriva ut Catapresan ansöka om en särskild licens hos Läkemedelsverket.

Lars Erik Lins är medicinsk chef på läkemedelsbolaget Boehringer Ingelheim.

– Försäljningen är oerhört liten så att det är mera en service att det finns tillgängligt och att det fortfarande tillverkas då för den svenska marknaden.

Men i Kriminalvårdens officiella rekommendationer står det alltså att Catapresan ska användas vid heroinavgiftningar. Lars Håkan Nilsson är medicinsk rådgivare inom Kriminalvården. Han säger att för att få tillstånd att skriva ut Subutex eller Buprenorfin som medicinen också kallas, måste läkarna vara anställda på särskilda vårdavdelningar där man jobbar med beroendevård. Det har Socialstyrelsen bestämt. Kriminalvården har svårt att hitta sådana läkare som vill jobba extra på häktena.

– Det är ju ett problem eftersom de konsultläkare som vi har, har ju inte alla rätt att förskriva Buprenorfin.

Men skulle inte ni kunna ställa som krav på de här konsultläkarna som är verksamma inom Kriminalvården att de ska kunna skriva ut det här?

– Jo, vi tycker vi skulle kunna ställa väldigt mycket krav men vår upphandlingssits är inte optimal. I Stockholm har vi ett överskott som söker men på andra ställen i landet så får vi nästan gå ut och leta med ljus och lykta, säger Lars-Håkan Nilsson.

Bo Göran Bodin
bo.goran.bodin@sr.se