Kommunens budget

150 miljoner sparas nästa år

Gotlands kommun ska spara 150 miljoner kronor nästa år. Det blir inga uppsägningar, men en del av de anställda som går i pension kommer inte att ersättas.

Genom det räknar kommunledningen med att kunna redovisa en noll-budget för nästa år.

Kommunledningen går trots det vidare med förslaget om att bygga en arenahall på Gotland. Ett upphandlingsunderlag ska tas fram, föreslår  kommunens budgetberedning.

Kommunens budgetberedning föreslår en neddragning  på tio procent av kultur- och fritidsnämndens budget nästa år, vilket främst drabbar dem som räknar med att få kommunalt stöd till sin verksamhet inom kultur- och fritidssektorn, som bland annat bildningsförbunden.

Det ska också utredas om det alls ska finnas en kultur- och fritidsnämnd i kommunen.

Någon ny kryssningskaj i Visby finns inte heller med i budgetförslaget från kommunledningen.

Kommunens ekonomidirektör Göran Gyllenkrok konstaterar att nästa års budget är ännu svagare än årets. Han anser att besparingarna måste fortsätta  så att det blir ett plus på åtminstone 20-30 miljoner kronor, som behövs som en reserv för ökade kostnader.