OSBY/Markaryd

Klartecken för Tvärleden

Efter semestrarna börjar Vägverket bygget av en ny väg mellan Markaryd och Osby. Den nya vägen är en del av Tvärleden mellan Halmstad och Karlshamn.

Vägen mellan Osby och Markaryd blir 20,6 kilometer lång och nio meter bred. Trafikmängden har beräknats till mellan 1 500 och 2 000 fordon per dygn.

I slutet av 2011 beräknas vägen vara färdigbyggd.