Högskolan Dalarna allt populärare

Högskolan Dalarna är populär. Till utbildningsprogrammet är det en 45-procentig ökning till höstens studiestart. I riket som helhet är ökningen 18 procent.

Den största förändringen inför höstterminen i år, jämfört med 2008, gäller lärarutbildningen. Det har där det skett en ökning med hela 127 procent.

– Det är mycket poslitivt att så många väljer Högskolan Dalarna säger rektorn Agneta Stark. Hon hoppas nu att regeringen höjer taket för det antal studenter högskolan får statsbidrag för.

Dalanytt
dalanytt@sr.se