Linköping

Vatten i fokus i Linköping

I dag samlas flera myndigheter i Linköping för att diskutera hur vattenkvaliteten i länets sjöar och vattendrag ska bli bättre. Även företag, föreningar och privatpersoner har bjudits in till det så kallade samrådsmötet och syftet med mötet är att få in synpunkter på dom nya mål som tagits fram efter ett EU-beslut.

– Det är väldigt tydligt att vattenkvaliteten inte mår så bra, så huvudsyftet är att få en bättre vattenkvalitet, säger Niclas Bäckman på Länsstyrelsen i Östergötland.

Sjöar vattendrag och kusten delas in i fem kategorier beroende på vattnets kvalité. Målet är att vattnets kvalité ska vara bra år 2015 men på vissa ställen är problemen så stora som bland annat vid kusten av Östersjön att det kommer att ta betydligt längre tid. Där ett av dom största problemen är övergödning.