HELSINGBORG

Attendo Care utreder slarv med rutiner

Pojken kunde för andra gången stoppa i sig mediciner från ett olåst medicinskåp på vårdboendet. Nu snabbutreds fallet.

Vi har tidigare här i P4 Malmöhus berättat hur 16-årige Johan ännu en gång lämnats ensam på sitt vårdboende och då kunnat få i sig mediciner.

Uppgifterna slog ner som en bomb och redan denna vecka kallas sociala utskottet i Helsingborgs vård- och omsorgsnämnd till ett extra sammanträde där vårdföretaget Attendo Care får redogöra för vad som har hänt på LSS-boendet.  

– Uppenbarligen har det brustit någonstans och det ser jag mycket allvarligt på, säger Richard Lundberg, ordförande i nämnden.

Johan 16 år är gravt autistisk.  Enligt hans pappa har ett vittne sett Johan äta tabletter ur medicinskåpet som lämnats olåst av Johans vårdare. Just samma som har skett ett par månader tidigare.

Pappan Hans Dencker upptäckte att mediciner saknades. Johan hade också blåmärken på halsen, vilket pappan sätter i samband med händelsen med medicinerna.

– Jag gissar att någon har med ett kraftigt tryck försökt bocka honom framåt och få honom att kräkas upp de här medicinerna.

16-årige Johan har själv ingen talförmåga och kan inte berätta vad som hände vid de två tillfällena.

På Attendo Care beklagar pressansvarige Jonas Morian händelsen med medicinskåpet. Den ska utredas och har även polisanmälts, enligt honom.

– Vi gör nu interna utredningar och vi har också polisanmält vad vi misstänker är stöld av mediciner. Vad gäller rutinerna för öppna skåp så har det uppenbarligen inte fungerat, säger han.