Varberg

Färre hemlösa i Varberg

I mars var det sammanlagt 50 personer i kommunen som räknades som hemlösa enligt Socialstyrelsens definition. Det är 11 personer färre än senaste mätningen av hemlösheten i Varberg i januari 2007.

Antalet hemlösa i Varberg har minskat. Däremot har det blivit fler hemlösa som befinner sig i den mest utsatta gruppen, de som helt saknar tak över huvudet eller är hänvisade till tillfälliga och akuta lösningar.

I stället är det nu färre som är tillfälligt inneboende hos släktingar och bekanta men bostadskonsulent Ulrica Nirme påpekar att samma person ofta kan växla mellan att vara inneboende och sakna tak över huvudet. Mätningen visar hur det såg ut första veckan i mars.