Borlänge

Kan tvingas ta bort verksamheter

Borlänge kommun kommer i år att förlora 53 miljoner i skatteintäkter och för att klara av kärnverksamheten, kan det bli aktuellt med att ta bort delar av den frivilliga verksamheten.

– I första hand skär vi i fritidssektorn och på kultur, ett exempel skulle kunna vara musikskolan, säger kommunalrådet Nils Persson (S).
Budgeten för 2009 lades i december 2008, men sedan dess har kommunens skatteintäkter minskat.
– Vi är en kommun som omsätter 2,2 miljarder kronor, men sedan vi lade budgeten har skatteintäkterna minska med 53 miljoner kronor, det är allvarligt, säger Nils Persson.

Under våren har Borlänge kommun varslat 55 personer om uppsägning, samtidigt har den ekonomiska krisen tagit ett allt stadigare grepp om landets kommuner. Men Borlänge kommun kommer inte att följa andra kommuners exempel och sänka lönen för de anställda, för att rädda jobben.
– Det är fel väg att gå och sänker man lönerna får man andra dilemman, då lönerna är baserade på kollektivavtal, säger Nils Persson.