Vård och omsorg

Vårdskadorna ska halveras

Det är många patienter som skadas i vården. Nu ska skadorna halveras.

Var tionde patient som blir inlagd på sjukhus drabbas av en infektion som är en direkt följd av vården.

Att halvera vårdskador och vårdrelaterade infektioner är ett mål i den politiska majoritetens budgetförslag i Västra Götalandsregionen.

Har patienternas lidande blivit en budgetfråga?

– Nej, inte i första hand. Men vi måste försöka se till att göra rätt från början, säger Jonas Andersson, folkpartist och ordförande i regionens hälso- och sjukvårdsutskott.

– Det är en så kallad vinn-vinn-situation, att vi kan minska patientskadorna och samtidigt spara pengar genom att vi slipper en massa ondöiga kostnader i hälso- och sjukvården.

Regionen antog ett handlingsprogram för säker vård för ett år sedan och där ingår en halvering av de vårdrelaterade infektionerna.

– Så det här är inget nytt i sig, men vill vi påpeka för verksamheterna att det här är en möjlighet att både göra det bättre för patienterna men också att spara pengar.

Men några garantier för att det får genomslag i nästa års budget finns inte.

– Nej, några garantier har vi inte men däremot har vi en moralisk skydighet att arbeta med de här frågorna, säger Jonas Andersson.

Bosse Adriansson
bo.adriansson@sr.se
0522-67 00 55