Ökad försäljning av Tamiflu i april

Läkarförbundet kritisk mot förskrivning

Försäljningen av influensamedicinen Tamiflu ökade kraftigt under april månad enligt statistik från Apoteket. Ökningen sammanfaller med den intensiva rapporteringen kring den så kallade svininfluensan.

Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm är kritisk mot att läkarna skrivit ut extra mycket Tamiflu just den här perioden.

– Jag tycker att det är olyckligt att man har förskrivit mer på det här viset därför att vi har inget behov i Sverige nu av att ge den typen av förebyggande behandling mot influensa, enligt Nilsson Bågenholm.  

Apotekets statistik över försäljningen i april månad blev klar i dag. Den visar att försäljningen av de båda virushämmande läkemedlen Tamiflu och Relenza ökade kraftigt under förra månaden.   

Båda läkemedlen kan användas för att behandla influensa, även den så kallade svininfluensan.  

Mest ökade försäljningen av Tamiflu, som gick från 72 sålda förpackningar under mars månad till 3725 förpackningar under april. 

Till vem de här medicinerna skrivits ut finns inga uppgifter om. I samband med oron för fågelinfluensan kom rapporter om att läkare skrev ut läkemedlen till sig själva och sina anhöriga, men Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm har inga signaler om att det skulle vara på det viset den här gången.

Däremot är det olyckligt att medicinerna nu skrivits ut i så stor utsträckning säger hon.

– Den allra viktigaste konsekvensen är ju att om man använder de här preparaten så riskerar man att de inte är verksamma sedan när det väl kommer en influensa därför att man får det som kallas resistensutveckling. Det kostar dessutom pengar som man i dagsläget då lägger ut helt i onödan. Det blir ju en subvention av de här läkemedlen som man naturligtvis inte skulle vilja använda pengarna till, säger Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm. 

Den ökade försäljningen av influensamediciner är inte ett uttryck för hysteri hos befolkningen anser Henrik Olinder, på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

– Det är inte något som är osunt utan när nya saker eller fenomen uppstår gör sig människor beredda att lyssna  och ta till sig information och det är bra. Självklart går de till handling och köper något som de tycker är viktigt för deras välbefinnande.   

Mona Hambraeus
mona.hambraeus@sr.se