Byxelkrok

Möte om glesbygdens tillväxt

På nordligaste Öland hölls under måndagen ett möte om tillväxt på glesbygden, med panel och ortsbefolkning.

Just nu hålls ett möte uppe på nordligaste Öland om tillväxt i glesbyggd.

En paneldebatt med berörda myndigheter och ortsbefolkning hölls för få i gång en dialog om att skapa en hållbar utveckling och tillväxt i glesbygden på norra öland.

Monika Gutenberg är entreprenör inom turistindustrin och har varit verksam på norra Öland i 25 år och även en av initiativtagarna till mötet. Hon tycker inte att man i glesbygd kan räkna med samma service som om man bor i Stockholms innerstad.

- Men att det kan ta två och en halv timme för en ambulans att komma hit, att det saknas kassaservice så som bankomat, då får vi vara lite särskilt försiktiga för utsattheten.

Lillan Englund framförde att barnomsorgen behövs.

- Det finns ju barnunderlag. De vill ju ta bort det som finns här uppe. Vi är egna företagare och vi behöver barnomsorgen i närheten så vi kan fortsätta med det.

Hasse Carlsson
hasse.carlsson@sr.se