Trafikökning tyder på konjunkturvändning

Efter flera månaders minskning av vägtrafiken så ökade antalet bilar på vägarna igen under april. Det kan vara ett tidigt tecken på att en vändning i konjunkturen är på gång. Det menar Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö.

– Vi vet ju av erfarenhet att trafikförändringar är en väldigt tidig konjunkturindikator, det kan visa vart det är på väg. Vi såg i höstas och i somras väldigt kraftiga nedgångar i trafiken och sedan kom ju en lång lågkonjunktur. Nu har vi sett en månad med ökade trafiktal och det kan vara ett tecken på att det är på väg att vända, säger Ingemar Skogö, generaldirektör på Vägverket.

Ända sedan i augusti förra sommaren har trafiken minskat på de svenska vägarna ganska kraftigt de senaste månaderna, men under april skedde ett trendbrott. Personbilstrafiken gick upp med drygt tre procent.

Lastbilstrafiken minskar fortfarande, men inte alls lika kraftigt som tidigare. Och även om Vägverket vill vara försiktigt med att dra alltför stora växlar på en enda månad så brukar alltså vägtrafiken vara en tydlig markör på konjunkturen och optimismen i samhället.

– Det visar väl att hjulen snurrar lite fortare eller långsammare, och så blir det en avspegling av det allmänna konjunkturläget i samhället, säger Ingemar Skogö.

Men även om trafikökningen till stora delar tolkas som ett positivt tecken så har den minskade bilkörningen också inneburit både bättre miljö och färre olyckor. Under det senaste halvåret har dödstalen i trafiken legat på historiskt låga siffror, vilket delvis förklarats med minskad trafik.

April däremot, samma månad som trafiken återigen ökar, blev en riktigt mörk trafikmånad med 36 döda. Det är mer än de senaste årens genomsnitt.

Men Ingemar Skogö tror inte att det är trafikökningen som fått så snabbt genomslag.

– Man kan inte dra de sambanden så tydligt och enkelt för enskilda månader. Man måste titta under längre perioder. Om man tittar på olycksfalls- och dödsfallsutveklingen över en längre period, så har vi en trendmässig nedgång under ett antal år. Och det har förstärkts nu under lågkonjunkturen, men det lär sannolikt vända när konjunkturen vänder, men vi räknar ändå med en underliggande nedgående tendens, säger Ingemar Skogö, generaldirektör på Vägverket.

Daniel Rundqvist, Ekot i Jönköping
daniel.rundqvist@sr.se