Debatt om mänsklig klimatpåverkan

Vetenskapsrådet, Sveriges tyngsta forskningsfinansiär, anordnade en debatt igår i Stockholm om orsakerna till den globala uppvärmningen. ”Climate Change - Man Made?” var rubriken. Är det verkligen mänskliga koldioxidutsläpp som ligger bakom klimatförändringarna, eller kan det vara solens aktivitet?

Debatten hölls för att bland annat ville bemöta en del ifrågasättande forskare som hörts i massmedia, som i Vetenskapsradions serie Klimatkritiken i Fokus.
– Det finns en kritik mot att inte alla sidor får höras och detta är ett tillfälle att mötas och diskutera olika teorier, säger Arne Johansson, huvudsekreterare vid ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap, Vetenskapsrådet.

En av de tyngsta opponenterna, forskaren vid danska rymdforskningsinstitutet, drog sin hypotes om att en intensivare solaktivitet har gjort att mindre kosmisk strålning nått jorden under de senaste decennierna, vilket gett mindre moln och varmare klimat.
(Klotet beklagar en felaktig beskrivning av Svensmarks forskning på bloggen tidigare under morgonen)
– Faktum är att på vilken tidsskala vi än tittar så ser vi en korrelation mellan kosmisk strålning och klimatförändringar och det hänger samman med molnbildning, säger Henrik Svensmark.

Henrik Svensmark stödde sig på delvis opublicerade observationer och blev snabbt motsagd av andra forskare som från Tyskland/USA och från Finland. De visade datormodeller och mätningar av molnbildning i atmosfären runt jorden under ett decennium, som inte kunde visa på att kosmisk strålning eller solaktivitet spelar någon större roll i den uppvärmning som hittills uppmätts. Fem av sex forskare i debatten delade FN:s klimatpanel IPCC:s slutsats att mänskliga koldioxidutsläpp är huvudorsak med 90 procents sannolikhet. Fast en 10 procentig osäkerhet finns alltså kvar, och just moln är den största osäkerhetsfaktor idag, enades forskarna.

Det var en mycket städad debatt jämfört med den som Kungliga Ingenjörsvetenskaps Akademin IVA höll i januari. Kanske berodde det på att tillställningen hölls på engelska vilket verkade göra många kritiker i publiken mer försiktiga i sina inlägg. Dessutom vinnlade sig alla debattörerna på podiet om att belägga alla sina påståenden med vetenskapliga referenser. Och så fort någon i publiken anförde alternativa hypoteser kring den globala uppvärmningen så avkrävdes de samma sak.

Sällan hettade det till, utom när Klotets Camilla Widebeck undrade varför man bara bjudit in en forskare, Henrik Svensmark, som verkade ha en avvikande uppfattning gentemot IPCC, fast det skulle bli en debatt (stora applåder från publiken). Något riktigt övertygande svar lyckades aldrig arrangörerna Arne Johansson och Erland Källén ge, och det gav onekligen känslan av att Svensmark var där som gisslan.
Den andra höjdpunkten stod professor från Oslos universitet för. Fred Goldberg i publiken undrade varför det talas så mycket om koldioxid när vi inte sett en stigande temperatur sen 2002 jämfört med toppåret 1998, trots allt större  CO2-utsläpp. Något är fel här. Kristjánsson bet av att det enda felet var i Goldbergs logik (stort publikskratt).