Svenska ungdomar skippar kondomen

Svenska ungdomar använder preventivmedel i betydligt mindre utsträckning, gör fler aborter och har oftare könssjukdomar än unga i Danmark, Finland och Norge. Det konstaterar Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, efter att ha undersökt sexvanor bland drygt 4 000 personer i åldrarna 15-74 år.

På frågan ”Vilket preventivmedel använder du vanligtvis” uppger 21 procent av de svarande i Sverige i gruppen 15-20 år att de inte skyddar sig alls.

Motsvarande andel i den gruppen i Norge är 12 procent, i Finland 8 och i Danmark 3 procent.

RFSU säger att urvalet i ungdomsgruppen visserligen är litet, men att skillnaderna mellan länderna är mycket tydliga.