Kulturpolitik

Kulturrådet lämnar kritiskt remissvar

Den statliga Kulturutredningens remisstid löper ut om en vecka. På remisslistan finns närmare 400 mottagare, som kan lämna synpunkter på Kulturutredningens förslag till ny kulturpolitik. Statens Kulturråd är en av de tyngre remissinstanserna och ett av utredningens förslag är att just Kulturrådet ska läggas ner i sin nuvarande form. Kennet Johansson är generaldirektör på Kulturrådet, som igår lämnade sitt remisssvar. Och Kulturådet är starkt kritisk på flera viktiga punkter.  Det gäller bland annat avskaffande av kvalitetsbegreppet och de stora omorganisationerna.