Trendbrott för ett renare innanhav

För första gången sen 70-talet minskar utsläppen av gödningsämnen i Östersjön, och det beror bland annat på bättre gödselhantering och nyare reningsverk.

Det är professorn i marin systemekologi vid Stockholms universitet, Fredrik Wulff, som gjort nya beräkningar av gödningen av Östersjön på uppdrag av Helsingforskommissionen, skriver Svenska Dagbladet

För första gången har fosfor minskat med 3 000 ton och kväve med 50 000 ton

Orsaken till minskningen är att bland annat har Polen byggt nya reningsverk efter EU-inträdet, och både de danska och de svenska böndernas hantering av gödsel har blivit bättre.

Miljöministrarna i Östersjöländerna enades 2007 om målet att återfå naturliga nivåer på fosfor och kväve i Östersjön. Om planen genomförs kommer det ändå att ta mellan 30 och 50 år innan en miljöförbättring syns, enligt Fredrik Wullf.