Skåne

Få kommuner satsar extra på EU-valet

Det är få skånska kommuner som satsar extra pengar på att informera om Europaparlamentsvalet den 7 juni. Trots att valdeltagandet väntas bli lågt så anser många kommuner att de ordinarie pengarna är tillräckliga.

I enkäten som 26 av skånes 33 kommuner svarat på uppger en hel del att den ordinarie budgeten räcker till annonsering i tidningar och att man informerar på sin hemsida och vissa har även information i kommunhusen.

Vid förra Europaparlamentetsvalet för fem år sedan var röstdeltagandet i Bromölla runt 28 procent. Nu har kommunfullmäktige har satt upp målet att höja valdeltagandet och runt 30 000 kronor extra har avsatts för att utbilda ungdomar som ska informera om valet.

– Vi har ett uppdrag från våra förtroendevalda att bidra till ökat valdeltagande, säger Bo Johansson som jobbar på kommunkansliet i Bromölla. 

I Perstops kommun var valdeltagandet ännu lägre än i Bromölla förra gången, under 27 procent och tredje lägst bland kommunerna i Skåne. Men där håller man sig till valnämndens ordinarie budget, det räcker till annonser i lokala tidningar och ordförande i valnämnden i Perstorp Martin Nilsson tror valdeltagandet kan öka genom att förtidsröstningen numera är på biblioteket.